currencystats247.com

CurrencyStats247 > Handel

FOREX handler

Online handel

Handelsnettsider hjelper brukere å handle på et stort utvalg finansinstrumenter, tilbyr tilgang til FOREX markeder, aksjer, børsindekser, opsjoner, obligasjoner, metaller, olje og mer. Handelsopsjoner er blant de mest allsidige, med CFD i sentrum. De kan tilby stort vinnerpotensial med en lav investering, men vennligst merk at samtidig så kan tapet overstige den investerte summen. Nedenfor lister vi opp de anbefalte handelsnettsidene som kan brukes av tradere over hele verden, i tillegg til bonuser og anmeldelser.
HandelstilbyderBonusIngen innskuddskrav bonus 
24option 24option $50 - Handle nå

Handeltips

Du vet ikke hva du skal se etter for å forstå valutaverdi endringer? Nedenfor har vi samlet en liste med faktorer som er glimrende signaler for å oppfatte valutaverdi, hvorfor det øker eller synker i relasjon til andre nasjonale valutaer.

Differensialer i inflasjon – land med en lavere inflasjonsrate viser en økt kjøpekraft, som fører til at valutaverdien øker relatert til trading partnere som har høyere inflasjon

Differensialer i rentesats – høyere rentesats sikrer långivere i markedet en bedre avkastning; i slike tilfeller, vil høyere rentesatser tiltrekker seg fremmed kapital og gjør at vekslingskursen øker

Nåværende - konto underskudd – handelsbalansen mellom et land og deres handelspartnere vil reflektere en nedgang i valutaverdien når et land bruker mer på utenlandsk handel enn det tjener

Offentlig gjeld – land med større offentlig gjeld vil vanligvis gå inn i storskala underskuddsfinansiering for å betale for statlig finansiering; dette stimulere inflasjon i slike land, følgelig synker valutaverdien

Politisk stabilitet & økonomisk utvikling – land med politisk stabilitet og økonomisk utvikling har en tendens til å trekke investeringskapital bort fra land som opp anses å ha en høyere politisk eller økonomisk risiko; "risiko" land vil oppleve en nedgang i tilliten til lokal valuta, som gjør at verdien synker

Spekulasjon – hvis et lands valutaverdi er forventet å stige vil investorer etterspørre mer av denne valutaen for å skape profitt i nærmeste fremtid; dette vil resultere i en økning i valutaens verdi

Arbeidsmarkedbarometer – hvis arbeidsløsheten øker, kundeforbruket faller og offentlig gjeld øker; vil dette resultere i valutadevaluering

Sentralbank handlinger – myndighetene gjennom sine sentralbanker har en tendens til å bruke manipuleringsteknikker for å gripe inn nasjonalemarkedet for å stabilisere det; tiltak slik som kvantitative lettelser som vil øke pengene i omløp i økonomien, som skaper en riskio for devaluering av valutaen

Økning i valutaetterspørselen - økning i valutaetterspørselen kan være et kortvarig eller langvarig resultat av flere faktorer; et land med et høyt antall innbyggere som jobber i utlandet vil kunne se en økning i valutaetterspørsel rundt ferieperioder når disse kommer hjem med penger